TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Cumhacht
lár tíre


I rith 2012, chuir Bord na Móna tús le ceann de na tionscadail bhonneagair ba mó in Éirinn in 2012/2013. níos mo a léamh...

Mol Fuinnimh
Ghlain a Fhorbairt

Tá an cumas ag tionscadal ‘Mol Fuinnimh Ghlain’ Bhord na Móna a bheith ina mhórsholáthraí leictreachais in-athnuaite lasmuigh de theorainneacha na hÉireann níos mo a léamh...

Soláthairtí Daingne Uisce a Chur ar Fáil

Is é fís Bhord na Móna do Gharraí Inse ná soláthairtí daingne uisce a chur ar fáil do mhuintir Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus Lár na Tíre níos mo a léamh...

Íoslódáilan Tuarascáil Bhliantúil