TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Ár Scéal Gnó

Bunaíodh Bord na Móna ar dtús chun acmhainní móna na hÉireann a fhorbairt le leas geilleagrach an Stáit. Sa lá atá inniu ann, feidhmíonn an chuideachta punann éagsúlaithe i gcúig phríomhréimse gn ó a fhreastalaíonn ar mhargaí in Éirinn, agus sa Bhreatain Mhór, i mórthír na hEorpa agus i Meiriceá Thuaidh freisin. Tá na gníomhaíochtaí gnó seo bunaithe ar tháirgí agus ar sheirbhísí móna agus neamh-mhóna araon agus clúdaíonn siad na hearnálacha cumhachta, aisghabhála acmhainní, gairneoireachta, téimh bhaile agus cóireála aeir agus uisce den chuid is mó.

Gnóthais
Bunaithe
ar Mhóin

€204m(48%)

Leanann móin as 80,000 heicteár de thailte portaigh na cuideachta de bheith ar an mbunábhar príomha d’earnáil powergen agus na meán fáis gairneoireachta agus do bhrícíní móna a dhéanamh freisin. Baintear úsáid as méid measartha beag freisin mar mheán bithscagtha sna gnóthais aeir ghlain agus uisce ghlain.

Gnóthais
nach bhfuil Bunaithe ar
Mhóin

€222m(52%)

Tá Bord na Móna ag éagsúlú amach óna ghnó traidisiúnta bunaithe ar mhóin diaidh ar ndiaidh agus trádálann sé anois i ngual, in ola agus i mbithdhramhaíl mhúirínithe, déanann sé eascairtí dramhaíola bardais agus tráchtála a bhailiú agus a phróiseáil, soláthraíonn sé táirgí aeir ghlain agus uisce ghlain agus gineann sé fuinneamh as bithmhais, gaoth agus ola dhriogáite.