TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Soláthairtí Daingne Uisce a Chur ar Fáil

Is é fís Bhord na Móna do Gharraí Inse ná soláthairtí daingne uisce a chur ar fáil do mhuintir Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus Lár na Tíre, i dteannta ionad ardchaighdeáin chomhshaoil agus bhithéagsúlachta allamuigh agus saoráid fóillíochta, áineasa agus oideachais.

Is é suíomh Bhord na Móna ag Garraí Inse an láthair roghnaithe le haghaidh saoráid eatramhach stórála a thógáil don Tionscadal Soláthair Uisce. Is iar-shaoráid mhór táirgthe móna fód agus bheadh a húsáid mar shaoráid stórála uisce/éiceapháirc oiriúnach de réir riachtanais an Cheadúnais um Rialú Comhtháite Cosanta ar Thruailliú.

Éileofar ar an tsaoráid nua a bheith i bhfeidhm faoin mbliain 2020, agus cuirfear tús le tógáil, atá réamh-mheasta a bheith 3 bliana ar fad, a luaithe is a dheonófar ceadúnais iomlána phleanála agus asbhainte uisce. Meastar go bhfostófar 1,000 duine le linn tógála, agus beidh tuairim is 100 duine ag teastáil chun na saoráidí a fheidhmiú agus a chothabháil tar éis coimisiúnaithe. Tá teagmháil ghníomhach á déanamh ag Bord na Móna le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus le hUisce Éireann maidir leis an mórfhoinse uisce seo a sholáthar

Garraí Inse
Éiceapháirc

Déanfaidh an tsaoráid bheartaithe ag Garraí Inse méadú ar thairiscint fóillíochta an réigiúin trí spóirt uiscebhunaithe a chur ar fáil

white arrow