TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Foireann na Ceannaireachta Sinsearaí


Michael Barry – Ceannasaí Airgeadais

Tom Bradley – Ceannasaí Anua

Ger Breen – Rialtóir Airgeadais an Ghrúpa

Joe Coleman – Cisteoir an Ghrúpa

John Corcoran – Ceannasaí Miondíola

John Daly – Ceannasaí na hAisghabhála Acmhainní

Gabriel D’Arcy – Stiúrthóir Bainistíochta

Hubert Henry – Ceannasaí Nuálaíochta

Gerry O’Hagan – Ceannasaí Margaíochta agus Cumarsáide

John Reilly – Ceannasaí Powergen

Paul Riordan – Ceannasaí an Bhunábhair

Gerry Ryan – Rúnaí na Cuideachta/Ceannasaí na Talún agus Maoine

Jim Stockwell – Ceannasaí Acmhainní Daonna