TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Ár bhFís

A New Contract With Nature

 

Ár Misean

Leanfaidh Bord na Móna ar aghaidh ag baint úsáid as a acmhainní talún portaigh chun luach a chruthú d’fhonn punann bonneagair inbhuanaithe a fhorbairt in Éirinn, tacú le riachtanais chustaiméirí i leith fuinneamh in-athnuaite, uisce agus aisghabháil acmhainní agus brabúsacht agus toradh do scairshealbhóirí a spreagadh.

Is féidir linn é seo a bhaint amach mar gheall ar ár mbunachar talún straitéiseach, ár saineolas forbartha agus ár gcomhpháirtíochtaí straitéiseacha.

 

Ár Luachanna

Seiftiúil

Mairimid i dtírdhreach atá ag fabhrú i gcónaí. Ceapaimid gur príomhscil é fios a bheith againn nuair a bhíonn an t-am ann le bheith nuálach agus nuair a bhíonn an t-am ann le comhdhlúthú. Creidimid in intinn fhiosrach a ghlacadh agus inár bhfoireann a spreagadh le himscrúdú a dhéanamh ar gach féidearthacht, agus muid ag lorg réiteach níos éifeachtaí. Creidimid nár cheart rud ar bith a ligean thart nó a chur amú.

Tarraingteach

Creidimid inár ndaoine. Creidimid in éiteas ‘aon fhoireann’ lenár ngnó a chur ar aghaidh. Foireann amháin de shaineolaithe, a labhraíonn i nguth comhsheasmhach agus a osclaíonn idirphléite le custaiméirí agus pobail ar a lán leibhéal éagsúil.

Ómósach

Táimid bródúil as an méid atá déanta againn san am a chuaigh thart. Theagaisc ár dtaithí dúinn nach féidir linn réitigh níos inbhuanaithe a thairiscint do gach duine a mbímid bainteach leo ach trí thuiscint níos fearr ar ár n-acmhainní daonna. Éistimid leis an bpláinéad agus leis na daoine, an oiread céanna, ach is é trí chomhthuiscint ar an méid atá inmhianta agus an méid atá indéanta a bhainfimid fíordhul chun cinn amach.